Селянська громада

СЕЛЯНСЬКА ГРОМАДА — соціально-економічна форма об’єднання хліборобів, колективно користуються засобами виробництва (землею і природними багатствами — пасовищами, сінокісні, лісові та річкові угіддя). Виникла в період первіснообщинного ладу (див. родова і сусідська громада). В Росії общинна форма землекористування стала руйнуватися на початку XX ст. (див. Столипінська аграрна реформа).

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 363.