Нове мислення

«НОВЕ ПОЛІТИЧНЕ МИСЛЕННЯ» — радянська зовнішньополітична концепція (доктрина), висунута в 1985 р. М. С. Горбачовим для нормалізації відносин СРСР з навколишнім світом. Основні положення: відмова від положення, що сучасний світ розколотий на дві протилежні протиборчі соціально-політичні системи і визнання сучасного світу єдиним і взаємопов’язаним; відмова від принципу пролетарського інтернаціоналізму в зовнішній політиці та визнання пріоритету загальнолюдських цінностей над будь-якими іншими (класовими, національними, ідеологічними, релігійними та ін); відмова від застосування сили як засобу вирішення міжнародних проблем і визнання універсальним способом вирішення міжнародних питань не балансу сил», характерний для епохи «холодної війни», а «баланс інтересів» — гарант національної безпеки і загального миру.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 357.