Мусаватисты

МУСАВАТИСТЫ — члени азербайджанської націоналістичної політичної партії «Мусават» («Рівність»). Виникла в Баку в 1911 р. під початковою назвою «Мусульманська демократична партія «Мусават»». Засновники: М. Расул-заде, Р. Шаріф-заде, А. Кязим-заде та ін Програма партії спиралася на ідеї панісламізму і пантюркізму. Передбачалося створення під егідою Туреччини єдиної мусульманської держави, що включала і Азербайджан. Після Лютневої революції 1917 р. партія виступила за «Російську демократичну республіку» без вимоги національно-територіальної автономії. Однак після об’єднання з Тюркської партією федералістів» (червень 1917) було змінено не тільки назву («Тюркська демократична партія «Мусават»»), але і основне програмне вимога — національно-територіальна автономія у складі буржуазної Росії, який закріпив I з’їзд 26 жовтня (8 листопада) 1917 р. В ЦК партії увійшли М. Расул-заде, М. Р. Гаджинским, М. Рафієв, Н. Уссубеков, М. Ахундов, Р. Агаєв. Офіційним друкованим органом стала газета «Истиглал» («Незалежність»).

Після Жовтневої революції 1917 р. представники партії брали участь у створенні Закавказького комісаріату та скликання Закавказького сейму, в уряді Закавказької демократичної федеративної республіки. Після її розпаду в травні 1918 р. мусаватисты проголосили створення Азербайджанської буржуазної республіки, в якій з вересня 1918 по квітень 1920 р. стали правлячою партією, спираючись на інтервентів (1918 — на турецьких, у 1919 — на англійських). Після встановлення Радянської влади в Азербайджані партія фактично припинила існування, її лідери емігрували, продовжуючи за кордоном вести антирадянську діяльність.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 335.