Інтегральний соціалізм

ІНТЕГРАЛЬНИЙ СОЦІАЛІЗМ — концепція подолання розколу робітничого руху, розроблена в сер. 30-х рр. теоретик австромарксизма О. Бауером. Мова йшла про взаємну відмову обох течій робочого руху від суто революційних (комуністи) і суто реформістських (соціал-демократи) установок. Після цього, Бауер вважав, можливе відновлення єдності пролетаріату, виконання завдань по боротьбі з фашизмом, а в перспективі — рішення проблеми соціалістичної революції. У 70-80-ті рр. В. с. обговорювалося в робочому русі ряду капіталістичних країн (ФРН, Італія, Франція, Австрія) як один з джерел в пошуках шляху до діалогу і співпраці лівих партій Західної Європи.

Використані матеріали кн.: Сучасна соціал-демократія. Словник-довідник. — М: Политиздат, 1990, с. 261.