Світ мистецтва

«СВІТ МИСТЕЦТВА» — художнє об’єднання (1898/99—1924) і однойменний журнал, який виходив у 1898-1904 рр. Сформувалося в Петербурзі на основі гуртка молодих художників і любителів мистецтва наприкінці 1890-х рр. (офіційно — 1900). Засновники: А. Н. Бенуа і С. П. Дягілєв. Входили: Л. С. Бакст, М. В. Добужинський, Е. Е. Лансере, А. П. Остроумова-Лебедєва, К. А. Сомів. Були близькі: І. Я. Білібін, І. Е. Грабар, К. А. Коровін, Н. К. Реріх, В. А. Сєров, М. А. Врубель, І. в. Левітан, К. Ф. Юон та ін. Більшість учасників об’єднання входило в Союз російських художників. Почало свою діяльність з організації «Виставки російських і фінляндських художників» під егідою журналу «Світ мистецтва». Розквіт життя об’єднання — 1900-1904 рр.., коли його члени зберігали єдність естетичних та ідейних принципів, характерних для «модерну» початку XX ст.: протистояння як реалізму і тенденційності передвижників, так і академізму офіційних художників; відстоювання «чистого мистецтва» і його свободи від соціальних і політичних проблем; відродження ідей романтизму та обґрунтування поетики символізму; оспівування традицій і краси національної культури. Особлива увага приділялася порушення загального інтересу до художньої спадщини минулого (особливо XVIII — початку XIX ст.), а також популяризації західноєвропейського мистецтва. Творчості членів об’єднання були притаманні витончена декоративність, стилізація, витончена орнаментальність і високохудожня графіка. Найбільш повно естетика «мирискусников» відбилася в оформленні книг, інтер’єрів, театральних постановок (декорації, костюми). Особливе значення мала діяльність членів об’єднання у процесі пропаганди російського мистецтва за кордоном — участь в Російських сезонах, організованих С. П. Дягілєвим.

До початку 1920-х рр. члени об’єднання втратили ідейно-естетичну єдність — одні залишилися на колишніх позиціях («мистецтво для мистецтва», свобода творчості), інші — стверджували можливість і ефективність регламентації художньої творчості і звернулися до політичної тематики. У 1924 р. об’єднання розпалося.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 318-319.