Міністерство

МІНІСТЕРСТВО — орган центрального державного управління; установа, яка опікується якою-небудь галуззю державних питань. Перші міністерства в Росії були створені в результаті реформи 1802 р., здійсненої за планом М. М. Сперанського (спочатку — 8, до 1894 — 12). На чолі міністерства стояв міністр, особисто відповідав за довірену йому ділянку справ і підпорядковувався главі держави. Кожен міністр мав «товариша» — заступника та канцелярію — чиновницький (бюрократичний) апарат.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 318.