Меркантилізм (Орлов)

МЕРКАНТИЛІЗМ (франц. mercantilisme, від італ. mercante — торговець, купець): 1) перша школа буржуазної політичної економії, спроба теоретичного обгрунтування економічної політики, обстоюваної купецтвом; 2) економічна політика періоду раннього капіталізму, доби так званого первісного нагромадження капіталу. Виражалася в активному втручанні держави в господарське життя, проводилася в інтересах купецтва і полягала в активному протекціонізмі, заохочення розвитку вітчизняної промисловості, особливо мануфактурної.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 312.