Анвикшики

АНВИКШИКИ (санскр., букв.: дивитися услід, досліджувати; раціонально-логічне знання, філософія) — у Стародавній Індії поняття, що означає раціональне філософствування, рефлексію над чуттєвим досвідом і даними традиції. До I ст. воно вживалося в різних напрямках думки (санкхье, йоги, локаяте), але з виникненням ньяя як системи логіки став ма-лоупотребительным. А. по-різному трактувалося в давніх пам’ятках. У «Законах Ману» (див. Смріті) А. — дисципліна для пізнання атмана (атма-відья), т. е. розділ релігійної доктрини. В «Артхашастра», » трактат про політику, А. виступає як самостійна наука, яка не залежить від релігійного вчення. У сучасній літературі розгорнулася полеміка з питання про еквівалентність індійського поняття «А.» європейському поняттю «філософія». Позитивно в основному відповідають на це запитання Р. Якобі, О. Штраусе, Д. Чаттопадхьяя; підбиваючи підсумок даної дискусії, солідаризується з ними В. К. Шохін. Відкидають таке ототожнення, вбачаючи в ньому европоцентристские мотиви, М. Винтерниц, П. Хакер, Ст. Хальбфасс, В. Р. Лисенко.

Література:

Атрхашастра, або Наука політики Каутільї: Пров. з санскр. М.— Л., 1959;

Закони Ману: Пров. з санскр. М., 1960;

Jacobi Н. Friihgeschichte der indischen Philisophie/Sitzungsberichte der Королівської Preussischen Akademie der Wissenschaften. Ст., 1911;

Winternitz M. Anvlk$iki und Atmavidya //Indologia Pragnesia. 1921. № 1;

Hacker P. AnvTk$ik7/KleineSchriften. Wiesbaden, 1978;

Лисенко В. Р. Анвикшики і дхарма: філософія і релігія в Індії / Методологічні проблеми вивчення філософії зарубіжного Сходу. М., 1986;

Шохін В. К. Брахманистская філософія. М., 1994.

Словник філософських термінів. Наукова редакція професора В. Р. Кузнєцова. М., ІНФРА-М, 2007, с. 18-19.