Маніфест

МАНІФЕСТ (лат. manifesto — показую, відкриваю; позднелат. manifestum — заклик) — 1) різновид законодавчого документа (акта, виданого главою держави або вищим органом державної влади і зверненого до населення країни. Приймався у зв’язку з якою-небудь важливою політичною подією (оголошення війни, світу тощо). Проголошував якісь основоположні ідеї, нововведення, обіцянки перетворень (див., наприклад, Маніфест 17 жовтня 1905 р.) або, навпаки, сповіщав про непорушність старих соціально-політичних порядків (Маніфест Олександра III «ПРО непорушності самодержавства», 1881); 2) проголошення, декларація політичної партії, громадської організації, що містить програму та принципи діяльності; 3) письмовий виклад літературних або художніх принципів будь-якого напряму або групи.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 296.