Латифундія

ЛАТИФУНДІЯ (лат. latus — широкий і fundus — маєток) — велике приватне земельне володіння, основа поміщицького землеволодіння і кріпацтва. Приналежність латифундій поміщикам тягла за собою збереження в Росії феодалізму і напівкріпацький пережитків, уповільнення розвитку капіталізму в сільському господарстві в пореформений період.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 273.