Практика (Конт-Спонвиль)

ПРАКТИКА (PRATIQUE). Визначення, запропоноване Альтюссером, видається мені занадто вузьким: «Під практикою, — пише він, — ми здебільшого розуміємо всякий процес перетворення даного певної сировини в певний продукт, якщо це перетворення здійснюється певним людським працею із застосуванням певних засобів (виробничих засобів)» («За Маркса», с. 167). На мій погляд, він приділяє занадто багато уваги виробництва і праці. Я б сказав, що під практикою розумію діяльність (по-грецьки praxis, або energeia), спрямовану на перетворення чогось або когось, або виробляє щось зовнішнє по відношенню до себе (Аристотель у цьому випадку говорив: poiesis), або не виробляє нічого, крім самої цієї діяльності (praxis у власному розумінні). Маркс називав практикою «людську чуттєву діяльність» («Тези про Фейєрбаха», 1), отже, праця — всього лише окремий випадок практики.

Конт-Спонвиль Андре. Філософський словник / Пров. з фр. Е. В. Головіної. – М., 2012, с. 430-431.