Аналогія (Кузнєцов)

АНАЛОГІЯ (від грец. ἀναλογία — відповідність, подібність) — подібність об’єктів в якихось ознаках. Умовивід по А. — міркування, в якому порівнюються два об’єкта і на підставі подібності ряду ознак цих об’єктів робиться висновок про подібність та інших ознак. Порівнюватися можуть як окремі предмети, так і системи і невпорядковані безлічі предметів, як реально існуючі явища, так і уявні предмети, властивості і відносини.

Розрізняють ненаукову (нестрогую) А. та наукову (строгу) А. Ненаукова А. обґрунто-вывается з допомогою здорового глузду. Наукова — з допомогою теорії, на такий А. базується метод моделювання. Основними функціями А. є евристична — один з джерел наукових гіпотез, що пояснює, доказова. Нестрога А. — слабке доказ, іноді навіть кажуть: «аналогія — не доказ»; проте сувора А. може виступати в якості достатнього засобу при доказі і аргументації.

Словник філософських термінів. Наукова редакція професора В. Р. Кузнєцова. М., ІНФРА-М, 2007, с. 15.