Потреба (Конт-Спонвиль)

ПОТРЕБА (BESOIN). Життєва необхідність, потреба. Завжди потреба означає недолік чого-небудь? Не завжди. Кожній рослині потрібна вода, незалежно від того, чи досить воно отримує чи ні. Будь-яка дитина відчуває потребу в батьках, але це не означає, що він сирота. Нарешті, ніщо не заважає вам заспівати чоловікові або жінці, який (яка) ділить ваше життя, «I need you» («Ти мені потрібен (потрібна)» (англ.). — Прим. пер.), хоча він (вона) тут, поряд з вами, і це присутність необхідно для вашого щастя. Ми потребуємо не тільки в тому, чого у нас немає, але і в тому, що ми відчували б як брак, ми позбулися його. Потреба не завжди означає відсутність; це умова, яка може бути, а може і не бути задоволене. Воно стосується того, що мені необхідно, інакше кажучи, те, без чого я не можу жити або не можу добре жити. Це умова sine qua non (необхідне (лат.). — Прим. пер.) для життя і щастя.

Зазвичай прийнято розрізняти потреба як щось об’єктивне і бажання щось суб’єктивне. Проте межа між цими двома поняттями досить розмита. Яким би ілюзорним не був суб’єкт, він тим не менше існує об’єктивно. Це пояснює, чому в любові ми потребуємо так само, або майже так само, як в їжі.

Конт-Спонвиль Андре. Філософський словник / Пров. з фр. Е. В. Головіної. – М., 2012, с. 418-419.