Визначення (Подопригора, 2013)

ВИЗНАЧЕННЯ, дефініція— логічний прийом, що дозволяє: 1) формулювати критерії відмінності досліджуваного об’єкта від інших об’єктів, специфічні способи його відшукання, побудови, вживання; 2) формувати значення знову вводиться знакового вираження або уточнювати значення наявного вираження в якому-небудь мові. Оскільки результати вивчення об’єкта відображаються у відповідних поняттях, визначення можна розглядати як формулювання змісту цих понять.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 289-290.