Поняття (Конт-Спонвиль, 2012)

ПОНЯТТЯ (NOTION). Абстрактна або узагальнена ідея, найчастіше розглянута як даність мови або мислення. Цим поняття (яке навіть етимологічно не вимагає праці для пізнання або розпізнання, тобто розуміння) відрізняється від концепту (який спочатку потрібно осмислити). Концепт є результат розумових зусиль; поняття — швидше умова цих зусиль. Концепт може служити інструментом, але спочатку він повинен бути створений. Поняття — швидше матеріал або відправна точка роздуми. Концепт належить сфері науки, зокрема філософії; поняття — загальне надбання.

У Канта поняттям називається чистий концепт, «оскільки воно має свій початок виключно в розумі (а не в чистому образі чуттєвості)». Проте подібне тлумачення терміну не прижилося. Причина цього в тому, що концепт занадто вузький, і занадто залежний від конкретної філософської доктрини, щоб замінити собою поняття.

Розхожими поняттями, згідно Спіноза, називають ідеї або принципи, властиві «всім людям», ті, без яких було б неможливо ні роздумів, ні взаєморозуміння між людьми. Эмпирики стверджують, що поняття суть результат досвіду; раціоналісти наполягають на вроджений характер понять, завдяки чому тільки і можливий досвід. Ось чому емпіризм завжди здавався мені більш раціональним (в широкому сенсі слова), ніж сам раціоналізм (у вузькому сенсі), — він не відмовляється від пояснення тих понять, якими користується.

Конт-Спонвиль Андре. Філософський словник / Пров. з фр. Е. В. Головіної. – М., 2012, с. 413-414.