Аналіз (Кузнєцов)

АНАЛІЗ (від грец. … — розкладання, розчленування) — спосіб уявного або реального розчленовування об’єкта пізнання на частини з метою виявлення його структурних елементів і відносин між ними. Зазвичай А. є найпершим етапом раціонального дослідження, передує побудові експерименту і накладає специфічні особливості на його проведення, тому що різні способи А. можуть привести до виявлення різних структурних елементів та їх зв’язків і відносин. Процедурою зворотного А., є синтез.

Словник філософських термінів. Наукова редакція професора В. Р. Кузнєцова. М., ІНФРА-М, 2007, с. 12.