Визначення ситуації

СИТУАЦІЇ ВИЗНАЧЕННЯ — сприйняття й тлумачення ситуації людьми з метою отримання уявлення про статусах і ролях залучених до неї індивідів. Щоб діяти, люди повинні знати, де вони знаходяться, з ким взаємодіють, заради якої мети, чого чекають від них, чого слід чекати від інших. Ситуації визначення — не встановлення фактів, а їх тлумачення. Завдяки тим суб’єктивним визначенням, які сформулювали які беруть участь у ситуації індивіди, результат взаємодії може мати мало спільного з вихідними об’єктивними фактами. Такого роду явища дозволили У. Томасу стверджувати: те, що люди визначають як реальна, реально у своїх результатах.

Р. В. Осипов

Соціологічний словник / отв. ред. Р. В. Осипов, Л. Н. Москвичев. Му, 2014, с. 422.