Культурна революція (Орлов)

КУЛЬТУРНА РЕВОЛЮЦІЯ — термін, що позначає процес корінного перевороту в духовному розвитку суспільства. В СРСР розглядалась як складова частина будівництва соціалізму, націлена на формування нової (пролетарської) масової культури, заснованої на марксистсько-ленінської ідеології, на вихованні підростаючого покоління і перевихованні старшого в дусі комуністичної ідейності і моральності, інтернаціоналізму і атеїзму. В процесі проведення передбачався ряд заходів для піднесення загального культурного рівня населення (в першу чергу ліквідація неписьменності); складання робітничо-селянської інтелігенції; розвитку науки, перебудови літератури і всіх видів мистецтва. У підсумку планувалося створення нової культури — соціалістичної за змістом, національної за формою та інтернаціональної по природі.

В СРСР перетворення в галузі культури стали частиною державної політики і перебували під суворим контролем партійно-державного апарату. Проте прогресивні заходи, що відповідали об’єктивним потребам подолання культурної відсталості країни, поєднувалися з авторитарно-бюрократичним управлінням культурою; цькуванням багатьох учених і діячів мистецтва, аж до їх вигнання в еміграцію; забороною розвивати окремі наукові напрями; насадженням так званого соціалістичного реалізму.

У Китаї спотворене розуміння терміна «культурна революція» було використане для політичної кампанії, проведеної в 1966-1976 рр. і виразилася в переслідування інтелігенції, знищення пам’яток культури, насадження нігілізму по відношенню до світових культурних надбань.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 265.