Конструктивізм (Орлов)

КОНСТРУКТИВІЗМ — напрямок в образотворчому і театрально-декораційному мистецтві, архітектурі та дизайні, плакаті, графіці, оформленні книг та літератури. Виникло у 1910-х рр., поставивши метою створення простих і функціональних предметних форм, а також художнє освоєння можливостей сучасного науково-технічного прогресу на основі раціоналізму. У 1920-х рр. розділився на два відокремлених (хоча і постійно взаємодіючих) потоку. Один — «соціальний конструктивізм» — був тісно | пов’язаний із завданнями «соціальної інженерії», націленої на створення нової людини шляхом радикального перетворення оточуючого матеріального середовища (лінія, найбільш інтенсивно розвивалася в Радянській j Росії 1920-х рр. в теорії і практиці ЛЕФа, у виробничому мистецтві). Другий — «конструктивізм філософський» — розвивався в капіталістичних країнах і ставив соціально-перетворювальні мети в споглядальному плані (насамперед — у різних видах геометричній абстракції).

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 242-243.