Конвенція (Орлов, 2012)

КОНВЕНЦІЯ (лат. conventio — угода) — одна з різновидів міжнародного договору; встановлює взаємні права і обов’язки держав, як правило, в якій-небудь спеціальній області або з певного питання. Багатосторонні міжнародні конвенції містять норми загального характеру (наприклад, Гаазькі конвенції 1899 і 1907, Женевські конвенції 1949 р. і ін). Багато конвенції приймаються спеціалізованими міжнародними організаціями (наприклад, конвенції Міжнародної організації праці або Женевська конвенція 1952 р. про охорону авторських прав, розроблена під егідою ЮНЕСКО).

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 234.