Дифірамб

ДИФІРАМБ — жанр, який виник в епоху Античності і був пов’язаний з гимническими піснями, які виконувалися під час свят, присвячених богу Діонісу. Пізніше жанр не втратив своєї актуальності і отримав розвиток у авторів наступних епох аж до романтизму. В цілому дифірамб зберіг урочистий характер і піднесений, емоційний зміст.

Гур’єва Т. Н. Новий літературний словник / Т. Н. Гур’єва. – Ростов н/Д Фенікс, 2009, с. 86.