Алегоричний метод

АЛЕГОРИЧНИЙ МЕТОД — метод прихованого тлумачення тексту, що використовувався християнськими экзегетами для інтерпретації Біблії. «Авторами» Ам. прийнято вважати Філона Олександрійського, Климента Олександрійського і Орігена. Філон розрізняє «тіло» (буквальний зміст) і «душу» Священного Писання, ключ до розуміння якої дає А. м. Оріген бачить основну і найбільш важку задачу християнина у відшуканні духовного сенсу Священного Писання.

Для більш пізнього богослов’я характерно тлумачення самого зовнішнього світу як алегорії, через розкриття якої лежить шлях до пізнання Абсолюту і обоження. А. м. отримав значне поширення не лише на християнському Сході, але і в сучасних протестантських герменевтических системах.

Словник філософських термінів. Наукова редакція професора В. Р. Кузнєцова. М., ІНФРА-М, 2007, с. 8.