Колонізація (Орлов, 2012)

КОЛОНІЗАЦІЯ — 1) заселення вільних, порожніх земель на околицях своєї країни або за її межами (наприклад, освоєння селянами території Сибіру; утворення грецьких міст-колоній у Північному Причорномор’ї — Ольвія, Херсонес, Пантікапей, Танаїс і ін); 2) насильницьке захоплення чужих країн і територій імперіалістичними країнами і утворення ними залежних володінь, експлуатованих державою-загарбником (метрополією).

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 230.