Філософія (Лопухів, 2013)

ФІЛОСОФІЯ — форма суспільної свідомості, система поглядів, ідей про світ, місце і роль людини в ньому; наука, що досліджує пізнавальне, ціннісне етичне та естетичне відношення людини до світу, природи, суспільства, самого себе. Філософія — сфера інтелектуально-моральної діяльності людини з метою пізнання глибинних основ буття, виявлення найбільш суттєвих і загальних закономірностей розвитку природи, суспільства, людини та людської свідомості.

Словник термінів і понять з суспільствознавства. Автор-упорядник А. М. Лопухів. 7-е изд. переб. і дод. М., 2013, с. 438.