Опозиція (Подопригора)

ОПОЗИЦІЯ [лат. oppositio — протиставлення] — 1) протидія, опір чого-небудь дій і поглядів; протиставлення своєї політики іншої політики; 2) партія або громадська група, яка виступає проти панівної думки (яке найчастіше є думкою більшості) і пропонує інший спосіб вирішення проблем, іншу політику, напр. парламентська опозиція; наявність системної, тобто входить у владні структури опозиції — ознака демократичної держави; 3) протиставлення мовних одиниць одного рівня (фонем, морфем, слів і т. д.) для виявлення відмінностей між ними.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, с 289.