Інформаційне суспільство (Орлов)

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО — концепція постіндустріального суспільства; історична фаза розвитку цивілізації, в якій головними продуктами виробництва є інформація і знання. Відмінні риси: збільшення ролі інформації і знань в житті суспільства; збільшення долі інформаційних комунікацій, продуктів і послуг у валовому внутрішньому продукті; створення глобального інформаційного простору, який забезпечує ефективну інформаційну взаємодію людей, їх доступ до світових інформаційних ресурсів і задоволення їх потреб в інформаційних продуктах і послугах. Термін «інформаційне суспільство» і масштабні проекти, націлені на створення такого товариства, вперше з’явилися на Заході. Наприклад, поняття «національна глобальна інформаційна інфраструктура» ввели в США після конференції Національного наукового фонду та доповіді Б. Клінтона — А. Гора.

У сучасному світі термін «інформаційне суспільство» міцно зайняв своє місце не тільки в лексиконі фахівців в галузі інформації, але і у політичних діячів, економістів, вчених. У більшості випадків це поняття асоціюється з розвитком інформаційних технологій і засобів телекомунікації, що дозволяють на платформі громадянського суспільства (або, принаймні, декларованих його принципів) здійснити новий еволюційний стрибок і гідно увійти в наступний інформаційний вік вже в якості інформаційного суспільства або його початкового етапу.

27 березня 2006 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію (A/RES/60/252), проголошує 17 травня Міжнародним днем інформаційного суспільства.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 203.