Академія платонівська (Кузнєцов, 2007)

АКАДЕМІЯ (Ακαδήμεια) платонівська — філософська школа в Стародавній Греції, заснована Платоном ок. 388 р. до н. е. Школа представляла собою релігійно-філософський союз за зразком піфагорійського братства, отримала назву від імені міфічного героя Академа, яким були присвячені гімнасій і сад, де і проводив Платон заняття з учнями. Керівництво А. (схолархат) Платон заповідав своєму племінникові Спевсиппу. Надалі схоларх визначався виборним шляхом. Створена спочатку для поширення вчення Платона А. протягом майже тисячолітньої історії зазнала численні зміни. Прийнято виділяти декілька етапів у розвитку А.

Древня, або перша, А. (388-270 рр. до н. е.) дотримувалася переважно пізньої філософії свого засновника і поєднувала його ідеї з пифагорейскими интуици — ями в дусі містики чисел і етично пофарбованої онтології. Зокрема, ставила на місце Платонової ідеї число і проголошувала відмінність між єдністю та безліччю як першопричину світу.

В період Середньої, або другий, А. (270— 150 рр. до н. е. стався відхід від учення Платона. Грунтуючись на аргументації софістів, А. стала на позиції скептицизму, заперечуючи принцип пізнаванності світу.

У Новій, або третій, А. (150 р. до н. е. — 529 р.) вчення всіх великих філософів під-вергаются скептичною критиці. Боротьба проти стоїчної теології і поняття Абсолюту спричинилася певною мірою до виникнення атеїстичних ідей. Для подальшої діяльності А. характерний еклектичний синтез ідей Платона, Арістотеля і стоїків, особливо в області етики. У IV—V ст. А. міцно зв’язується з неоплатонизмом. У 529 р. А. була закрита декретом візантійського імператора Юстиніана.

Продовжувачкою справи античної А. вважала себе Флорентійська А., заснована Козімо Медичі в 1459 р. Головними її представниками були Марсіліо Фічино, успішно перекладав і комментировав-ший твори Платона, і Піко делла Мі — равдола.

Література:

Brun J. Platon et à academic. P., 1963;

Dillon J. The Middle Platonism. A study of Platonism 80 B. C. to 220 A. D. L., 1977;

Clucer J. Antiochus and the late Academy. Gottingen, 1978.

Словник філософських термінів. Наукова редакція професора В. Р. Кузнєцова. М., ІНФРА-М, 2007, с. 4.