Єдина Росія

«ЄДИНА РОСІЯ» — політична партія, добровільне об’єднання громадян Російської Федерації, що утворилося в 2001 р.

Перший варіант програми був затверджений на III З’їзді Всеросійської політичної партії «Єдність і Вітчизна» — «Єдина Росія» (20 вересня 2003); нову редакцію програми прийняв VIII з’їзд партії (1 жовтня 2007). До цього часу вона фактично стала правлячою партією, що показали вибори в Державну Думу РФ (грудень 2007).

У програмі партії сформульовані мета і основні завдання у сфері внутрішньої та зовнішньої політики. Стратегічна мета партії — забезпечити гідне майбутнє для нинішнього і майбутнього поколінь росіян шляхом розвитку Росії як унікальної цивілізації, має загальний соціокультурний простір і збережені історичні традиції.

Серед завдань в економічній сфері партія на перше місце висуває вихід на інноваційний шлях розвитку, нарощування інвестицій, підтримку науки і високих технологій, зміцнення інфраструктури для досягнення конкурентної спроможності вітчизняного виробництва при виході на зовнішні ринки. Основна умова для досягнення цих завдань — стійке зростання економіки високими темпами (в середньому 8% в рік).

У соціальному блоці завдань пріоритет віддається підтримки інститутів громадянського суспільства, реалізації основних національних проектів, забезпечення нової якості життя громадян шляхом подальшого підвищення заробітної плати, пенсій і стипендій, надання допомоги громадянам у вирішенні житлових проблем.

У зовнішній політиці партія ставить ряд завдань: зміцнення суверенітету Росії та її обороноздатності; розвиток добросусідських відносин з усіма країнами СНД та оптимізація міграційної політики; входження РФ у Шенгенську зону; створення міжнародного режиму антитерору» і підтримання співробітництва з США, країнами Європейського союзу та міжнародними організаціями, які прагнуть до миру в усьому світі.

Партія розглядає себе як опору Президента Росії, провідника його політики, спрямованої на те, щоб забезпечити добробут російських громадян, повернути Російської Федерації гідне і рівноправне становище в многонолярном світі.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 175.