Межа

МЕЖА, що відокремлює один предмет від іншого. Межа буває просторова, тимчасова і якісна. Кожен предмет містить у собі кордон. Один протяжний предмет відділений від іншого частиною простору, яка стосовно цих предметів або нейтральна, або ж входить в них щось спільне. Межа предмета можлива лише завдяки існуванню інших предметів.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 83.