Громадянське суспільство (Орлов, 2012)

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО — стадія суспільного розвитку, що володіє розвиненими політичними, економічними, правовими та культурними відносинами між членами суспільства та державою, які дозволяють задовольняти потребу суспільства в демократичні свободи та безпеки. Вперше термін «громадянське суспільство» ввів Р. В. Ф. Гегель у праці «Філософія права», пропонуючи розглядати історію соціального розвитку в рамках трьох рівнів: сім’я, громадянське суспільство, держава. На його думку, громадянське суспільство — це суспільство вільних індивідів, взаємодіючих між собою для задоволення загальних інтересів.

У сучасному трактуванні поняття «громадянське суспільство» включає сукупність соціальних утворень (інститутів), всіх недержавних організацій (політичні партії, профспілки, громадські неурядові об’єднання, преса тощо), що діють у демократичних умовах гласності, контролюючих діяльність чиновництва і будь-яких бюрократичних установ для загального блага.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 140.