Губернія (Орлов, 2012)

ГУБЕРНІЯ — основна адміністративно-територіальна одиниця Росії з 1708 р. Поділялася на повіти. Кілька губерній могли об’єднатися в генерал-губернаторство. За губернської реформи Катерини II в основу поділу на губернії був покладений принцип чисельності населення. Кожна губернія налічувала близько одного мільйона жителів. В СРСР замість губерній були створені краї та області, а також національні утворення.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 144.