Гості

ГОСТІ — великі купці в Росії X—XVIII ст. Вели торгівлю як всередині країни, так і за кордоном. У XIV—XV ст. виділялися гості-сурожане, торгували з країнами Сходу (Сурож — Судак, місто в Криму). У XVI ст. гостями стали називати вищу, привілейовану частину російського купецтва, що отримала це звання від царя. Їх представники могли брати участь у Земських соборах. Гості повинні були платити до скарбниці всі мита, оброчні платежі за двори, крамниці, вносити надзвичайні і запросные гроші. На них часто покладався розклад і збір прямих податків з посадів, закупівля товарів для потреб двору і скарбниці. На початку XVII ст. було 30 осіб, в кінці XVIII ст. — 80. У XVI—XVIII ст. як гості, так і їх корпорації отримували жалувані грамоти від царя. У 20-х роках XVIII ст. гості були включені до складу купецьких гільдій.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 130.