Міська дума

МІСЬКА ДУМА — розпорядчий орган міського управління в Росії. Перші міські думи заснувала Катерина II, видавши Жалувану грамоту містам 1785 р. Виборщики в думу ділилися на шість розрядів станової приналежності і майнового стану городян. Кожні три роки вони обирали орган самоврядування (Загальну думу) і міського голову. Виконавчим органом ставала Шестигласная дума — по одному представнику від кожного розряду. І Загальна, і Шестигласная думи були підпорядковані губернатору, а численні державні установи постійно гнобили Думу в питаннях міського управління.

У першій половині XIX ст. Загальні думи практично перестали збиратися, і спроби їх відродження (1846, 1862) не привели до успіху, так як станова основа їх пристрої не відповідала потребам часу.

Новий імпульс до активізації діяльності міських дум створила Міська реформа 1870 р., ввівши всестановість і виключно майновий принцип організації дум як виборних органів міського самоврядування. На цій основі міські думи проіснували до Жовтневої революції 1917 р.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 128.