Гімназія (Орлов)

ГІМНАЗІЯ — середній загальноосвітній навчальний заклад (переважно з гуманітарним ухилом), орієнтований на підготовку вихованців до вступу в університет. Термін запозичений з Давніх Афін: gymnasion — державний навчально-виховний заклад. У Росії перші гімназії були відкриті: в Петербурзі — Академічна гімназія (1726), при Московському університеті (1755), в Казані (1758). До 1913 р. в Росії було 434 гімназії і прогімназії. Після Жовтневої революції 1917 р. гімназії як тін середніх навчальних закладів замінені єдиною трудовою школою. У 1990-х рр. в Російській Федерації відновлено статус гімназій як середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 119.