Гласність

«ГЛАСНІСТЬ» — відкритість, широка доступність інформації для громадського ознайомлення та обговорення, можливість вільного вираження своїх ідей, а також контролю діяльності установ, організацій і посадових осіб. У судочинстві — демократичний принцип судового процесу, який забезпечує відкритість ходу і рішень судового засідання з кримінальних та цивільних справах. У Росії цей принцип вперше був введений під час судової реформи 1864 р. У другій половині 1980-х рр. у період перебудови стала найважливішим важелем модернізації радянського суспільства у зв’язку з розгорнутою критикою соціально-політичної та економічної моделі соціалізму.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 122.