Пантеїзм (Конт-Спонвиль)

ПАНТЕЇЗМ (PANTHEISME). Віра в такого Бога, який є всім сущим, або у суще, що є Богом. Таким чином, Бог постає світом (стоїки) або природою (Спіноза: «Deus sive Natura»), і іншого Бога немає і бути не може. Звідси зрозуміло, чому пантеїстів настільки часто звинувачували в атеїзмі, хоча з тим же успіхом пантеїзм може бути і релігією іманентності. Іноді в історії філософії розрізняють пантеїзм, який стверджує, що все суще є Бог, і панэнтеизм, відповідно до якого все суще — в Бозі. Саме останнє переконання, на думку Геру (191), поділяв Спіноза. Подібний підхід дозволяє провести дистанцію між Богом, або субстанцією, з одного боку, і його модусами, з іншого — між природою породжує, як іноді кажуть, і природою породженої. З точки зору економічності системи це виглядає розумним — Спіноза ніколи не вірив, що птахи або квіти суть Бог. Однак, якщо припустити, що ця дистанція як така існує лише в Бога, якщо природу породжує не пов’язує з природою породженої ніяка трансцендентність, тоді я не впевнений, що подібне розрізнення продовжує залишатися осмисленим. «Чим більше ми пізнаємо одиничні речі, — пише Спіноза, — тим більше ми пізнаємо Бога» («Етика», частина V, теорема 24). Мені здається, це щось більше, ніж панэнтеизм. Хоча подібний погляд не скасовує припущення, що Бог і Природа суть одне: не тільки все суще є в Бога, але й Бог присутній у всьому сущому (тому що нічого іншого немає). Якщо це не пантеїзм, то що це?

Примітки

191. Марціал Геру (1891-1976) — французький історик і філософ, творець оригінальної концепції «філософії історії філософії», заснованої на структурному методі. Автор робіт «Етюди про Декарте, Спіноза, Мальбранше і Лейбнице», «Спіноза», «Мальбранш» та інших.

Конт-Спонвиль Андре. Філософський словник / Пров. з фр. Е. В. Головіної. – М., 2012, с. 389.