Викупна операція

ВИКУПНА ОПЕРАЦІЯ — державно-кредитна операція, проведена в зв’язку з Селянською реформою 1861 р. Здійснювалася на основі «Положення про викуп» (1861). Поміщик був зобов’язаний надати селянам тільки садибу, а польовий наділ скупався ними або за добровільною згодою, або за одностороннім вимогу поміщика. Селяни не мали грошей, необхідних для викупу землі. Щоб поміщики отримали викупні платежі одноразово, держава надала селянам позику в розмірі 80% вартості наділів, ціна на які в порівнянні з ринковою була завищена в 1,5 рази. Решта 20% селянська громада платила поміщику сама. Протягом 49 років селяни повинні були повернути позику державі у формі викупних платежів з нарахуванням 6% річних.

Викупні платежі стали для селян найважчою формою прямих податків. Зростання недоїмок із-за невідповідності розміру платежу і прибутковості надільної землі змусив уряд піти на деяке зниження викупних платежів. 28 грудня 1881 р. був виданий закон про переведення всіх тимчасовозобов’язаних селян на обов’язковий викуп землі.

В ході Революції 1905-1907 рр. селяни впертою боротьбою домоглися зменшення (Маніфест 3 листопада 1905) викупних платежів та повного припинення їх справляння з 1 січня 1907 р. До цього часу селяни вже виплатили державі 1,6 млрд руб. (дохід якого склав близько 700 млн руб.).

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 107.