Передпарламент

Тимчасової РАДИ РОСІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (Передпарламент) — представницький орган політичних партій Росії при Тимчасовому уряді. Створений для підготовки скликання Установчих зборів 20 вересня (3 жовтня) 1917 року на Демократичній нараді (Петроград, 14-22 вересня) і мав лише дорадчі права. Офіційну назву отримав 2 (15) жовтня. Входили представники партій (кадетів, есерів, меншовиків, більшовиків, народних соціалістів), а також буржуазно-поміщицьких організацій та установ — всього 555 членів. Головою був обраний 7 (20) жовтня есер Н. Д. Авксентьєв. Напередодні Жовтневого збройного повстання в Петрограді більшовики і ліві есери зажадали передачі повноти влади Радам і 7 (20) жовтня вийшли з його складу. 25 жовтня (7 листопада) Петроградський ВРК розпустив Передпарламент.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 101-102.