Олександрійська школа (Кузнєцов)

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ШКОЛА — богословська школа в р. Олександрія, в якій здійснювалися перші спроби інтерпретації ідей християнства мовою античної філософії, примирення грецької культури і християнської віри. На А. ш. сильний вплив справила філософська традиція, що склалася в Олександрії протягом кількох століть (починаючи з III ст. до н. е..). Ця традиція поєднувала в собі іудео-олександрійську філософію, яка представляла синтез платонічних, стоїків та іудейських поглядів (Арістобул, Філон Александрійський), неопифагореизм, який поєднував зміст платонічних творів з релігійним духом піфагорійських містерій (Сотион, Аполлоній Тианский, Нікомах з Герасим та ін), і неоплатонізм Плотіна і Порфирія.

А. ш. виникла на основі християнського навчального закладу — огласительной, або катехитичної школи, — створеного в середині II ст. Завдяки діяльності перших «александрійських вчителів» (Філон, Климент, Оріген) А. ш. стає центром алегоричного методу витлумачення Біблії.

Словник філософських термінів. Наукова редакція професора В. Р. Кузнєцова. М., ІНФРА-М, 2007, с. 8.