Вільне економічне суспільство

ВІЛЬНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ТОВАРИСТВО (ВЕО) — перше наукове товариство, засноване у Петербурзі (1765). Сприяло введення нової агротехніки і нових культур у сільському господарстві, обговорювало господарські проблеми, проводило виставки, конкурси наукових досліджень. Опублікувало перше статистико-географічне дослідження Росії. Серед його членів — А. Т. Болотов, Р. Н. Державін, Д. І. Менделєєв, В. о. Докучаєв, А. М. Бутлеров, П. П. Семенов-Тянь-Шанський та ін Остаточно розпалося в 1919 р. В даний час відновлена.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 92.