Військово-революційні комітети (Орлов, 2012)

ВІЙСЬКОВО-РЕВОЛЮЦІЙНІ КОМІТЕТИ (ВРК) — бойові органи, створені в період підготовки і проведення Жовтневої революції 1917 р. при Радах робітничих і солдатських депутатів (у ряді місць — при комітетах РСДРП(б). Служили штабами, організуючими захоплення влади збройним чи мирним шляхом), і ставали тимчасовими надзвичайними органами нової влади. Існували губернські, міські, повітові, районні, волосні, а в армії — фронтові, армійські, корпусні, дивізійні, полкові ВРК. Скасовувалися у міру зміцнення радянської влади в центрі і на місцях.

Перший ВРК — Петроградська (ПВРК) — був створений 12 (25) жовтня 1917 р. рішенням Виконкому Петроградської Ради робітничих і солдатських депутатів. До складу комітету входили представники Петросовета, фабрично — заводських комітетів, профспілок, Центрального штабу Червоної Гвардії, Військової організації лівих есерів, Центробалта та ін. революційних організацій. Перед. став лівий есер П. Е. Лазимир, фактичним керівником — Л. Д. Троцький.

ПВРК створювався для захисту Рад від військового путча (спроби правих встановити військову диктатуру Л. Р. Корнілова) і Петрограда від можливого німецького наступу. На практиці (і значною мірою під впливом влився в комітет більшовицького ВРЦ) він став штабом підготовки збройного повстання. До 21-24 жовтня без дозволу повноважних комісарів ПВРК, спрямованих в солдатські частини, на промислові підприємства, залізниці та установи, не виконувалося ні одне розпорядження, — діяльність Тимчасового уряду була паралізована, а його міністри до вечора 24 жовтня блоковані в Зимовому палаці. Вранці 25 жовтня (7 листопада) відозву «До громадян Росії/» оголосив про позбавлення влади Тимчасового уряду і переході влади до ПВРК.

Принаймні організації органів Радянської влади (ВЦВК, РНК, наркомати) ПВРК скорочував свої функції і 5 (18) грудня 1917 р. опублікував повідомлення про виконання ним своїх завдань, припинення діяльності та передачі комісарів, відділів апарату та діловодства у відання відповідних відділів ВЦВК, наркоматів, Петроградського та районних Рад.

Орлов А. С., Георгієва Н.Р., Георгієв Ст. А. Історичний словник. 2-е вид. М., 2012, с. 88.