Епідемія

ЕПІДЕМІЯ (грец. epidemu»a, від epi — на, серед і demos — народ), поширення інфекційного захворювання серед населення, що значно перевищує звичайний рівень захворюваності на цій території. В залежності від інтенсивності поширення захворювання розрізняють — спорадичну захворюваність (поодинокі захворювання, що виникають без видимої зв’язку один з одним); епідемічний спалах (раптово виникло захворювання, яке охоплює окремі групи населення на обмеженій території — населений пункт, район); епідемію і пандемію. Епідемії можуть існувати тривалий час у певній місцевості (ендемія) у зв’язку з наявністю природних вогнищ інфекції або специфічних умов, які сприяють збереженню даної хвороби серед населення (погані побутові умови, низький рівень культури, в т. ч. санітарної, та ін). На виникнення і перебіг епідемії впливають як природні (наявність джерела інфекції), так і головним чином соціальні фактори (стан здоров’я, побутові умови та ін), а також процеси, пов’язані з міграцією населення (стихійна міграція, щільність населення та ін).

В. П. Мелешко.

Демографічний енциклопедичний словник. — М: Радянська енциклопедія. Головний редактор Д. І. Валентей. 1985.