Ионийская філософія

ИОНИЙСКАЯ ФІЛОСОФІЯ [ін-грец. …] — рання матеріалістична філософська школа в Стародавній Греції (VI ст. до н. е..), яка виникла в містах Мілеті і Ефесі; представники цієї школи (Фалес, Анаксимандр і Анаксимен з Мілета, Геракліт з Ефеса) вважали основою та джерелом всього існуючого єдину матерію, яка перебуває в русі, і ототожнювали її з водою, повітрям, вогнем.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 145.