Евклідова геометрія

ЕВКЛІДОВА ГЕОМЕТРІЯ [від грец. … — геометрія, систематичне побудова якої було здійснено в «Засадах» давньогрецького математика Евкліда (жив в Олександрії в III ст. до н. е..); виникла на основі наочних уявлень про навколишній світ (наприклад, прямі лінії — натягнуті нитки); поглиблення людських уявлень про простір призвело до інших геометричних теорій, які, на відміну від Евклідової геометрії, наприклад, визнають збіжність паралельних ліній (до нескінченності); Евклідова простір — простір, властивості якого вивчаються в Евклідової геометрії, тобто багатовимірне векторний простір, в якому визначено скалярний добуток.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 110.