Єресі (Подопригора, 2013)

ЄРЕСІ [грец. од. ч. … від … — хапаю, осягаю, обираю, переконую]. У античних письменників термін «Єресі» означав «свобода вибору», «вчення», «школа». Бранней патристики (Тертуліан, Климент Олександрійський) слово «Єресі» застосовувалося по відношенню до людей, наступним вільного розуму у визначенні та тлумаченні християнських понять. В період Вселенських соборів церква надала слова «Єресі» значення терміна, що позначає вчення, що відступили від догматики, виробленої соборами, і підлягають в якості таких засудження та прокляття.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, с 112.