Ессейство

ЕССЕЙСТВО, эссенство [від сір. єссеї] — протягом (єресь) в іудаїзмі у 2-й половині II ст. до н. е .. — I ст. н. е.., яке стало основним джерелом християнства; Ессейство містить проповідь суспільної власності, аскетизму, проживання відокремленими від зовнішнього світу комунами, вчення про боротьбу добра зі злом, віра в кінцеву перемогу добра, очікування повернення (воскресіння) загиблого засновника однієї з громад — якогось вчителя праведності»; Ессейство протистояло офіційним єрусалимському жречеству (саддукеям) і фарисейства.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, с 113.