Природна класифікація

ПРИРОДНА КЛАСИФІКАЦІЯ — класифікація, в якій впорядкування понять у класифікаційній схемі відбувається на основі подібності або відмінності предметів в суттєвих ознаках. За допомогою природної класифікації досліджувані об’єкти сортуються з метою виявлення і фіксації їх закономірних зв’язків і подальшого систематичного вивчення. До природної класифікації відносяться, наприклад, Періодична система хімічних елементів Менделєєва Д. І., біологічні систематики рослин і тварин, що базуються на еволюційної теорії, та ін.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, с 113.