Природний відбір

ПРИРОДНИЙ ВІДБІР — головний фактор історичного розвитку органічного світу; полягає в тому, що з народжуваних особин виживають і, найголовніше, виробляють потомство лише ті, які мають хоча б малопомітним, але все ж істотною перевагою перед іншими особами — більш досконалою пристосованістю до умов життя. Відкриття природного відбору як головної закономірності біологічного розвитку є найважливішою заслугою Дарвіна і становить ядро дарвінізму. Найважливішими передумовами природного відбору є мінливість і боротьба за існування між особинами як усередині даного виду, так і між особинами, що належать до різних видів.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 113-114.