Природне право (Подопригора)

ПРИРОДНЕ ПРАВО [лат. jus naturale, фр. droit naturel, нім. Naturrecht] — поняття про ідеальний правовому кодексі, який нібито передбачений самою природою і відображений у людському розумі. Для теорій, заснованих на цьому понятті, характерне протиставлення існуючому правопорядку «цивільного закону» ідеального «природного ладу». Цей «природний лад» мислився або апріорно у вигляді логічної передумови, або як «природний стан», колись історично передувала громадському і державному порядку, створеному людьми довільно шляхом суспільного договору.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, с 113.