Бажання (Подопригора)

БАЖАННЯ — мотив діяльності людини, який характеризується усвідомленістю виниклої потреби. Бажання виступає в якості найважливішого компонента розвитку вольової дії. Бажання слід відрізняти від потягу — мотиву діяльності, що представляє собою ще не диференційовану, недостатньо усвідомлену потребу. Пробудження бажання означає виникнення або постановку мети, тобто відображення в голові людини об’єкта конкретної потреби, що певним чином організує діяльність, надає їй цілеспрямованість, емоційно забарвлює, відкриває широкий простір уяві і т. д.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, с 115.